rop-nuts-rgb.jpg, 5,3kB eu-investice-do-vasi-budoucnosti-plnobarevna-rgb.jpg, 6,2kB

Cesta k uplatnění na současném trhu práce - praktická znalost obrábění CNC technologií


Název operačního programu:
ROP NUTS II Severovýchod

Název prioritní osy:
Rozvoj podnikatelského prostředí

Název oblasti podpory:
Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Název projektu:
Cesta k uplatnění na současném trhu práce - praktická znalost obrábění CNC technologií


Celkové způsobilé výdaje: 2 545 348,12 Kč

Dotace z rozpočtu RR: 2 341 648,12 Kč

Poslední aktualizace: 13.4.2011    Ctíme standardy:   W3C   XHTML 1.0    W3C   CSS     BLINDFRIENDLY   Level 2